IT: nádej a prosté spojenia

Všetci sme Anonymus. Všetci sme ľudské bytosti.Pokúsim sa vám predstaviť iný pohľad na komunikačné a informačné technológie – iný, ako je ten zaužívaný. V skutočnosti nie som veľmi naklonený civilizácii – ako, bolo by to pekné, aký technologický pokrok máme – keby neviedol k ničeniu všetkého živého na našej milej Zemi – vrátane nás samotných. Je naivné myslieť si, že tento „problém“ vyrieši ďalší technologický pokrok. Dejiny sú dôkazom opaku. Každá nová, aj keď zdanlivo šetrnejšia technológia, doposiaľ veci iba zhoršila.

Civilizácia je úzko spätá z hierarchiou. Hierarchia bolo pôvodne cirkevné pyramídové usporiadanie, ktoré umožňovalo sústreďovať moc a prostriedky do rúk pár jednotlivcov na jej vrchu. V článku často zaznie pojem životná sila. Životná sila človeka predstavuje jeho moc nad svojím okolím, jeho moc naplniť svoj život. Životná sila môže byť čiastočne vyjadrená peniazmi, či hmotnými statkami, ktoré človek spravuje. Životná sila je tiež vyjadrená v nadšení človeka, v jeho predstavivosti, tvorivosti. Tiež je v jeho chuti do života – v tom, ako dobre je naladený. Životná sila tkvie aj v zdraví – ako telesnom, tak aj duševnom a duchovnom.

Náboženstvo môže byť človeku prospešné – hierarchicky usporiadaná cirkev však nie. Takáto cirkev je vo svojej podstate nástrojom, ktorý zneužíva náboženstvo pre vlastné súkromné mocenské ciele. Hierarchia to nástroj vysávania a sústreďovania životnej sily do rúk pár jedincov na vrchu. Naša civilizácia bola postavená na základoch katolíckej cirkvi a je vlastne jednou veľkou hierarchiou, ktorej vrchol je dakde v oblakoch.

Čo títo na vrchu robia s toľkou mocou? Letmý pohľad stačí nato, aby nám bolo jasné, že týchto pár ľudí sa už načisto pomiatlo. Moc ničí človeka a úplná moc ho ničí úplne. Títo ľudia sú duševne chorí. Prostriedky, ktoré vysávajú z celého ľudstva a Zeme – využívajú nato, aby si moc ešte viac upevnili. Ešte viac ľudí zotročili. Možno namietnete. Veď nie ste otrokom.

Najlepší otrok je v skutočnosti ten, kto si nie je vedomý toho, že otrokom je.

Títo ľudia z vrchu pyramídy na to idú celkom prefíkane. Dlhodobo šíria nevedomosť, robia ľudí nevedomými – aby sme si neuvedomili jednoduchú pravdu.

Ako to robia?

Rozdeľuj a panuj.“
Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva“.

Toto všetci vieme – len málokto z nás je ešte dostatočne vedomý, aby si tieto dve múdrosti spojil dokopy a porozumel im.

Pre jednoduchosť začnem týchto ľudí z vrchu hierarchie nazývať úbožiakmi. Sú úbohí, pretože to už nie sú ľudia – sú to stroje. Sú to programované bioroboty, ktoré už len plnia vopred pripravenú úlohu. Keby mali nad svojím konaním moc – prestali by s ničením všetkého živého. Títo ľudia sú ako alkoholici, ktorých ovládol alkohol. A takto by sme k nim mali pristupovať.

Títo úbožiaci vždy financujú a podporujú dve proti sebe stojace strany. Pravdu ignorujú, nie je v ich záujme na ňu upozorňovať. Oni vždy podporia dve, či viac, protichodných poloprávd či klamstiev. Šíria ich naprieč kultúrami a národmi. Na všetkých úrovniach. Podporujú spolky skeptikov a ateistov rovnako ako sekty a cirkvi. Podporujú moslimských teroristov rovnako ako vojnychtivých amerických politikov. Podporujú rovnako strach-naháňajúce konšpiračné teórie ako aj bežné spravodajstvo v médiách. Podporujú romantické filmy rovnako ako porno.

Títo úbožiaci jednoducho ľudí rozdeľujú a poštvávajú ich proti sebe navzájom. Títo ľudia sú potom zameraní na svojich „nepriateľov“ – a v nenávisti si neuvedomia, že je tam ešte niekto iný, kto to celé z hora vytvára. Tento iný je ten tretí, kto vyhráva. Touto jednoduchou stratégiou títo úbožiaci vyhrávajú.

Pravda je v skutočnosti veľmi jednoduchá. Chce to veľké úsilie ľudí takto zmiasť. Slúžia k tomu práve komunikačné a informačné technológie.

Vráťme sa do 6. storočia. Ostaňme tu v okolí Moravy a Dunaja. V tejto dobe boli nositeľmi, tvorcami a šíriteľmi svojej kultúry ľudia samotní. Kultúra niesla múdrosť predkov – boli ňou piesne, hry, báje, rozprávky, obrady, sviatky. Bolo ňou duchovno. Súčasťou kultúry bola aj ekonomika – hospodárstvo. Toto hospodárstvo bolo založené na vzťahoch. Nie koza za sekeru. Ale: ja mám, tak ti dám, a keď ty budeš dakedy potom mať, tak potom mi dáš zasa ty. Ja ti teraz pomôžem a ty mi potom dakedy na oplátku pomôž. Mali sme hospodárstvo nezávislé od peňazí založené na dare a vzájomnej dôvere, úcte k ľuďom a k pravde. Ľudia držali svoje slovo a ctili si všetky živé bytosti. Ďakovali bohu za každý dar. Uvedomovali si, že práve vzájomná pomoc, vzájomná obeť a dar, vzájomný vzťah v spolupráci a dôvere je bohatstvom.

Ľudia sme si sami niesli kultúru – a sami sme si dávali pozor, aby sa nám do našeho myšlienkového vybavenia nevplietli nejaké nepravdy, nejaké klamstvá. Totiž, sú to práve klamstvá, ktoré človeka pútajú a robia ho otrokom. Používal by si peniaze, keby si vedel, že istá skupina ľudí si ich natlačí koľko len chce? Že nie sú kryté žiadnou skutočnou hodnotou? A že vlastne tým, že uznáš, že Zem na ktorej žiješ je predajná za tieto peniaze – tak sa jej vlastne dobrovoľne vzdávaš? Že sa tak vlastne stávaš otrokom na cudzom?

Dobre vymyslené klamstvo je ako počítačový vírus. Je skryté, nevšimneš si, kedy sa ti dostane do mysle. Keď ti toto klamstvo v tvojej mysli ožije, začne ti vysávať životnú silu. Začne ťa napríklad nútiť zarábať viac a viac peňazí a stávať sa otrokom konzumu. Vezme ti moc nad tvojím životom – vezme ti väčšinu času, ktorý by si inak mohol tráviť s deťmi alebo v záhradke či prírode. Klamstvo v tebe vzbudí pocit tiesne, napätia, stresu. Nemám čas! Ale my sme čas nikdy nemali. Nepatrí nám. Rovnako ako nám nepatrí Zem. Len ju dočasne obhospodarujeme, kým po nás neprídu naše deti.

Dobre vymyslené klamstvo spočíva v zavádzaní a vo vynechaní pravdy. Takto ostáva účinne skryté. Počuli ste dakedy o myšlienkových vírusoch? Nie? O počítačových ste počuli určite. Myseľ je niečo ako počítač – len oveľa dokonalejšia, komplexnejšia a je (viac či menej) vedomá. Je len pochopiteľné, že niečo ako „vírus“ bude jestvovať aj pre túto „platformu“. Toto je jedna z tých vynechaných právd. Tie vírusy sú tu všade okolo nás. Televízia je ich plná. A jestvujú aj antivírusy. Naša pôvodná kultúra ich obsahovala – to je dôvod, prečo sme boli jedným z posledných európskych národov, ktoré podľahli civilizácií. Tieto antivírusy sú vždy založené na uvedomení. Na osvietení pravdou. Ciest je veľa a nejlepšia je naša vlastná – pretože tie predpripravené sú poväčšine už znečistené klamstvami a zase by sme sa len zmotali, aj keď iným spôsobom. Pravda je totiž ukrytá v prírode samotnej. V prirodzených zákonoch. My – súc súčasťou prírody – máme túto pravdu v sebe. Počítače sa sami od vírusu neočistia, pretože nemajú vedomie. My sa očistiť zvládneme. Keď začneme žiť vedome.

Kedy k nám prišla civilizácia? Zaspomínajme na hodiny dejepisu na základnej či strednej škole. Civilizácia prišla spolu s cirkvou, spolu s knihami a spolu s Cyrilom a Metodom. Títo nepriniesli ani tak vieru v boha – o bohu sme vedeli, nepotrebovali sme veriť. Oni priniesli písané zákony a priam totalitný režim prenasledovania každého, kto neprijme ich „kresťanstvo“. Posielali ženy a deti do vyhnanstva, zhabávali majetky, dediny. „Kresťanskí“ vierozvestci hrozili svätou vojnou, ak sa naši predkovia nepodvolia. Takú vojnu by sme neprežili. Títo „kresťania“ totiž nebojovali tak, ako je u slobodných národov zvykom – nebojovali čestne. „Kresťania“ zabíjali ženy a deti. „Kresťanskí“ „svätci“ liali „pohanom“ olovo do uší, rúbali a pálili sväté háje. Toto je ďalšia pravda, ktorá je vynechaná.

Prečo sa tak správali títo akože kresťania? Boli nakazení myšlienkovým vírusom, vytvoreným poslednými úbožiakmi rozpadajúcej sa Rímskej ríše. Pre tento vírus potrebovali médium. Potrebovali komunikačnú technológiu – a touto technológiu bola kniha. Priniesli nám písmo a knihy. Plné skrytých klamstiev.

Boli sme ale silný národ a naša kultúra bola zdravá. Útlaku, prenasledovaniu a potláčaniu našej pôvodnej kultúry sme dokázali dlho a úspešne čeliť. Vytvorili sme si novú kultúru, naoko kresťanskú – ale na našich starých zdravých základoch. Etnológovia tomu hovoria náboženský synkretizmus. Ešte pred 200 rokmi sme boli my Slováci a Moraváci čestní, statoční, zdraví, srdeční, pracovití a silní ľudia. Napriek knihám sme si ešte vo veľkej miere odovzdávali našu kultúru ústne medzi sebou – v podobe piesní či prostonárodných povestí. V týchto povestiach sú hlboké pravdy – treba však vnímať širšie súvislosti, pretože v rozprávkach v ich novovekej podobe je už veľa obrazov zašpinených či úplne prevrátených – informačná vojna prebieha už dlho.

Cirkev nás len oslabila – porazil nás až ďalší prevrat – komunistický. Komunisti spolu s „konkurenčným“ kresťanstvom zakázali aj našu pôvodnú duchovnú kultúru, pretože táto bola s kresťanstvom za tisíc rokov súžitia úzko spätá. Komunisti prišli s novými polopravdami, rozbili rody, odtrhli ľudí od pôdy a od svojich koreňov. Nasťahovali ich do panelákov. Dali im rádiá a televízory. Na rozprávky sa pomaly zabudlo.

Najnebezpečnejšou komunikačnou technológiou je práve televízor. Útočí cez viac zmyslov a ľudia podvedome prijímajú klamlivý svet z obrazovky za skutočnosť. To, čo na obrazovke nie je, akoby nejestvovalo: čestnosť, srdečnosť, úcta, otvorenosť, nezištnosť, múdrosť, rovnováha, porozumenie, odpustenie, úprimnosť, statočnosť, jedinečnosť, radosť, hĺbka, nadšenie, mier, vrúcnosť, pokoj, vnútorná čistota…

Nedávno sa objavilo nové médium. Nová komunikačná informačná technológia – Internet. Úbožiaci sa spočiatku domnievali, že tak, ako bol televízor dokonalejším rádiom, tak Internet bude dokonalejším televízorom.

Internet však priniesol niečo neočakávané: Ľudovú kultúru.

Znova sa začína vynárať kultúra ľudská, pravdivá. Blogeri, ľudia diskutujúci na fórach a užívatelia chatujúci na sociálnych sieťach sa začali prehrýzať klamstvami a objavujú opravdu. Už kultúru neurčujú úbožiaci, v čoraz väčšej miere je znova tvorená a zdieľaná ľuďmi samotnými. Internet v obrovskej miere prepája ľudí a každému dáva možnosť spracovávať a šíriť informácie. Povstáva akoby kolektívna myseľ ľudstva s ohromnou výpočetnou silou. Možno až so schopnosťou odkryť klamstvá a očistiť ľudstvo.

Úbožiaci si už ale uvedomili, že im prihára. SOPA. PIPA. ACTA, CISPA… Boj proti „krádeži“ „duševného“ vlastníctva. Boj proti hackerom a investigatívnym novinárom odkrývajúcim klamstvá. Cenzúra Internetu pod rôznymi zámienkami.

Na druhej strane sú hackeri, piráti, anoni, aktivisti a my všetci uvedomelejší bežní užívatelia. My sa spájame do online komunít a spolu nachádzame vedomejší život. Učíme sa navzájom. Rozširujeme si obzory o nové pohľady a názory. Vzájomne si pomáhame otvoriť oči. V spojení nachádzame silu.

Teraz nastáva čas prekonať našu rôznorakosť a dokázať sa spojiť aj na úrovni ľudskej.

Učíme sa znova piecť kváskový chlieb. Učíme sa permakultúre. Máme prístup k informáciám a spoločne si vzájomne pomáhame vybrať si spomedzi nich to prospešné a čisté. Jedna komunita vytvára nové decentralizované platidlo Bitcoin. Ďalšie vyvíjajú slobodný software. Iní si uvedomujú dôležitosť spätia s prírodou a so Zemou.

Internet nám môže ukázať cestu, ale od jedného bodu už budeme musieť ísť sami. Pustiť informačnú technológiu a nájsť samých seba. Objaviť, že my sami v sebe máme prirodzenú „informačnú technológiu“ – treba nám ju len znova objaviť a naučiť sa používať. Naučiť sa znova prepájať v priateľstvách a na prostej ľudskej úrovni. Spájať sa aj v prirodzenom svete, nie len v kyberpriestore – spájať sa do rodín a spoločenstiev, kde medzi ľuďmi nie sú káble. Ľudské prepojenie môže byť veľmi hlboké a je v ňom sila, na ktorú sme už zabudli.

Boj o slobodný Internet je najdôležitejším bojom dneška.
Znovuobjavenie ľudskosti v sebe je výzvou dneška a zajtrajška.

Ak si chceme zachovať zelenú Zem – niet inej cesty.

*

*

*

Pozri tiež:
Hospodárstvo a heterarchia
Spoločne v kruhu

Reklamy

20 thoughts on “IT: nádej a prosté spojenia

 1. Hierarchia sa používa a používala aj v cirkvi, ale na svete bola dávno pred sformovaním katolíckej cirkvi (napr Egypt, Rím, východné cisárstva) a určite nie je jediná takto fungujúca organizácia ani dnes. Nehlásim sa k tomuto ani inému náboženstvu, no nemyslím si, že je správne viniť zo všetkého len jednu stranu. Katolícka cirkev sa svojho času stala politickým nástrojom, ale mala aj prínos pre ľudstvo. Nie je všetko čiernobiele
  Nemám dostatok dôveryhodných informácií, aby som mohol toto dostatočne posúdiť, ale tiež sa mi vidí toto idealizovanie pomerov za čias Veľkej Moravy ako prehnané. Určite mala svoje výhody, no netreba si z ich spôsobu života spraviť ďalšiu dogmu. Na týchto “morálnych” dedinách sa robili prieky dávno pred príchodom komunizmu, ktorý tiež mimochodom potláčal náboženstvá.
  Každopádne s hlavnou pointou súhlasím a článok dáva mnoho podnetov na zamyslenie.
  Ďakujem a prajem všetko dobré, teším sa na ďalšie články

  • Viem, že hierarchia tu bola už predtým 😀 Nás sa však Egypt ani Ázia moc netýkajú, akokoľvek módne sú. To je dôvod, prečo som sa obmedzil na vplyv Ríma a na cirkev, ako hierarchickú štrutúru, ktorá bola vytvorená “úbožiakmi” rozpadajúceho sa Ríma. Katolícka cirkev bola od svojho založenia čiste politickým a mocenským nástrojom 😉 To bola doba vtedy bez ateistov, všetci ľudia mali svoje náboženstvo, často svoje pôvodné prirodzené náboženstvo – a nepotrebovali “vierozvestcov”. “Vierozvestcov” a misionárov potrebovali iba “úbožiaci”, ktorí si chceli ľudí kultúrne podmaniť. Katolícka cirkev mala prínos – ale určite nie v dobrom zmysle. Odkedy sa otázke venujem, na nič dobré som nenarazil, keďtak dačo pripomeň. Dúfam, že nepokladáš sväté vojny a ozbrojené púte do “svätej” zeme za dobrú vec 😉

   Čo sa týka “Veľkej” Moravy – snažím sa veci neidealizovať. Dialo sa aj vtedy veľa kadečoho a život bol ťažký. Treba mať ale na mysli, že veľa toho, čo si prečítame spod pera kresťanských misionárov a míchov, je cielené očierňovanie predchodzieho spoločenského zriadenia. Navyše – v dobe “Veľkej” Moravy sme už pár storočí žili v susedstve ríše Rímskej – a aj toto sa prejavovalo. Aby sme mohli čeliť vojenskej hrozbe Ríma, museli sme aj my do istej miery pristúpiť na hierarchiu, akožto na krízové zriadenie. Dokonca je známe, že jeden ruský knieža sa pokúsil o reformu pôvodného náboženstva s cielom zaviesť hierarchiu podľa vzoru katolíckej či pravoslávnej cirkvi. Ako vladár v tom totiž videl možnosť upevniť si svoju moc a monopol na úkor vtedy prevládajúceho rodového a volebného zriadenia (ktoré bolo inak bližšie myšlienke demokracie (samosprávy) ako to, čo máme dnes).

   Čo sa týka “morálnych dedín” – úpadok morálky nie je vec posledných desaťročí.. deje sa tak postupne odkedy tu máme civilizáciu. A aj v dnešnej dobe je ľahko dokázať, či čím je ľud menej civilizovaný – tým morálnejší je. Civilizácia ti totiž prináša myšlienkové konštrukcie (písané zákony mimo iného), ktoré ti umožňujú ospravedlňovať nemorálne správanie. Pekný príklad je cenzúra internetu nakladateľstvami a “združeniami autorov”, ktorý kričia, že všetko je v poriadku, ak ide o “ušlý zisk”.

   Ďakujem ti za prínosný komentár 🙂 Budem len rád ak sa vyjadríš aj k iným, napríklad k starším článkom.. Prajem tiež všetko dobré.

 2. Zdravím,

  ani jsem se nerozloučila, takže…takže alespoň takto na dálku.
  Děkuju za insporativní krátké setkání a mluvení. Přeju ti hodně světla na cestách, a správný vítr ve vlasech 🙂
  Kristýna

 3. Spätné upozornenie: Pohyblivé obrázky | krkavec

 4. Pani a dámi, krasne ale velmi spekulativne… Snazte sa vidiet svet viac jednoducho. Neexistuju ziadne rasy a ziadny nadludia len ludia co sa snazia a ignoranti. Ignoranti vymyslaju stale viac a domyselnejsich metod na to ako tych co sa snazia zmenit aby prospech plynul pre nich. A este jedna poznamka. Na taketo clanky je pekne, pobavenie na precitanie, pre niekoho na dlhsie pochopenie. Je to ale ako ked prides ku lekarovi… teda ak by bol lekar tym co ma byt… spisal by vsetky syndromi, pozrel doma vramci domacej ulohy do svojich odbornych kniziek a urcil.. aha tento clovek ma tuto chorobu. No to sa nedeje… ale to som povedat nechcel. Inymi slovami som chcel povedat ze su to len hole konštatovania a pokial maju niekoho zaujat msuia ponukat aj riesenie. Najjednoduchsou cestou je riesenie… vyliecit tela, nas uboziakov a duch sa prida.
  PS
  Neexistuju ziadne narody. zabudnite na to … zamyslete sa nad tym co jeme. vzdy sa na zemi muselo jest a narody su len vysledkom odlisnej stravy a vplyvu vonkajsieho prostredia… vsetci sme rovnakeho zakladu duchovne bytosti so schrankou ktora nas ma na tomto svete sprevadzat.

 5. Zaujímavý pohľad na vec, ale nedokážem súhlasiť s tvojou verziou dejín a predovšetkým Veľkej Moravy. Monarchia, fašizmus, komunizmus, korporatokracia všetky majú trojuholníkovú konštrukciu, kde moc má v rukách špic(hlavne vedomostný).
  Nepáči sa mi, že vyzdvihuješ jeden z totalitných režimov na základe toho, že nemáme o ňom dostatok informácii.
  Ako si niekde písal, najväčším podvodom sú dejiny(pretože ich “tvoria” tí, ktorí sú pri moci/ alebo tí ktorí tvoria minulosť, kontrolujú budúcnosť, tí ktorí kontrolujú prítomnosť, kontrolujú minulosť). Tak isto ako, keď v prítomnosti sa vytvorí Svatoplukova socha s popisom “Kráľ starých Slovákov” a ďalšie generácie to budú vnímať ako fakt.
  Je jedno aký typ totalitnej vlády máme, pretože vždy je nepriaznivý pre väčšinu. Pretože moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne(ako sa píše v jednom liste)
  Knihy/technológia, myslím, že nám prinieslo viac pozitívneho ako negatívneho(možno zo začiatku nie, ale neskôr).
  Čo sa týka TV, myslím, že za čias 1. Slovenskej Republiky sme tu mali vyššiu dezinformovanosť ako za komunizmu.

  Myslím, že najvýhodnejšie pre spoločnosť by bolo, ak by sme sa prestali zaoberať minulosťou, ktorý z totalitných vládcov bol najsociálnejší, ktoré územie “patrilo” ktorému národu(keď národy neexistovali alebo kto prišiel kde skôr), (pretože už len zhodnúť sa nad tým ako prebiehalo ráno je problematické) a tieto špekulácie, ktoré nikto z nás nezažil vytvárajú zbytočné konflikty, ktorých vývoj nevieme ovplyvniť a zbytočne nás rozdeľujú.

  Ja osobne som za návrat k slovanskému matriarchátu 😛

  Markantný rozdiel v počte bohov nevidím.. iba v spôsobe prijímania náboženstva(najväčšia tlčhuba má najväčšiu pravdu).

  S ostatnou časťou tvojej úvahy plne súhlasím 🙂

  • Chápem tvoje výhrady k Veľkej Morave. V článku to kus zjednodušujem. Je pravda, že Veľká Morava sa už blížila totalite. Ja mierim kus viac dozadu – na obdobie pred pristúpením na hierarchiu civilizácie… Vyzdvihujem obdobie, keď sme boli slobodní a mali sme decentralizovanú samosprávu každej obce. Áno, máme o tomto období málo informácií – ale veľa si vieme poskladať…

   Vlastne najstaršie pramene, čo máme, sú už z obdobia úpadku. Z obdobia, kedy sa šírila nevedomosť a myšlienkové vírusy. Svätoháje už boli vyhradené plotom, vedomí ľudia ich už museli chrániť. Už nebol posvätný celý les, celá príroda… (koreňoslovná súvislosť “divý” a angl. divine – posvätný) Už si ľudia často neboli plne vedomí spojenia s lesom. Spomienka bola ale ešte čerstvá. Ešte stále ctili všetky bytosti, aj keď boli čoraz viac nútení pristupovať na civilizačný spôsob sebestrednosti a vyťažovania prírody – ak chceli čeliť vtedajšiemu “NWO” východorímskej a západorímskej cirkvi..

   Naši predkovia si vtedy ešte pamätali, že dôvodom, prečo sme tu, je les. Že jemu vďačíme za život. Ale súčasne museli tieto stromy rúbať – stavať hradiská na obranu, vyrábať uhlie, taviť železo na zbrane. Vyhradili teda kusy lesa ako nedotknuteľné. Vlastne toto už bol kompromis smerujúci k úpadku vedomia. Čoraz častejšie museli byť aj oni organizovaní hierarchicky – vojensky. Hrozba začala byť neustála, mier – miera – rovnováha sa strácala. Nastupovali inštitúcie udržiavajúce nerovnováhu…

   V tomto období nás zotročili… Nie vojensky – na to silu nemali. Podarilo sa im to až kultúrne: myšlienkovými vírusmi. Pravý úpadok vedomia začal až prechodom na “kresťanstvo”.. náš ľud si však vedomie dokázal do istej miery uchovať ešte donedávna…

   Ten “slovanský matriarchát” – alebo skôr rovnováha mužského a ženského – siaha hlbšie: do toho obdobia pred. Rád by som sa odpichol odtiaľ – ale nemám sa moc čoho chytiť. Aspoň vrámci môjho súčasného chápania. Ak by si bola schopná to dať do slov budem len rád, ak mi niečo osvetlíš 🙂

   Dávaš mi podnet na ďalší článok 🙂

   • mnoo 😀
    Mne sa nepáči ani jedna z oficiálnych teórii o tom, kde sa vzali slovania(a kedy). Jedna hovorí o tom, že sa ľudia s jednotným jazykom a kultúrou z ničoho začali vyrájať v 5st a druhá o ich existencii už v roku 1000 pnl. To je 1500 rokov rozdiel, 1500 rokov čiernej diery v histórii.

    Rimania mali na začiatku tiež matriarchát. Bolo to územie, kde imigrovali ľudia rôzneho postavenia, vyhnanci z iných krajín, tam dostali pôdu a občianstvo. V Rímskom kráľovstve sa králi volili rímskymi obyvateľmi. Takže relatívne slobodné územie, heterogénna spoločnosť s otvorenými dverami. Neskôr sa títo ľudia vyhlásili za nadradených. Chovali sa xenofóbne, nerimania boli pre nich barbari, ktorých nepokladali za ľudí.

    Pretože Rímska Ríša(kráľovstvo, republika, cisárstvo) mala výhody(aquadukt, pokročilé technológie), bola civilizovaná tzv. barbari, ktorí cestovali roky za lepším životom sa v nej chceli usídliť. Rimania ich vytláčali na územia strednej, východnej Európy. Väčšina týchto kmeňov bola matriarchálna, často bojovné kmene, v ktorých bojovali muži po boku so ženami na smrť. Ak žena pokladala svojho muža za zbabelého, slabého, zabila ho.

    Ja myslím, že slovania sa sformovali niekde tam. Či sa tzv. barbari zmiešali s obyvateľstvom, ktoré tam už bolo, alebo medzi nimi prebehla dobou etnogenéza je zase otázne. V 3-5st nlp boli slovania hlavnou zásobárňou otrokov pre Rimanov – to je prvá zmienka o ľuďoch pod takým označením. Ríša mala veľký vplyv nie len na územia, ktoré jej patrili. Kresťanstvo, Židovstvo, Islam sú silno patriarchálne a je pravdepodobné, že práve náboženstvo malo najväčší vplyv na postavenie ženy a muža v spoločnosti a v rodine.

    Všetko sú špekulácie, chýbajú záznamy, nedostatok informácii. Čo som napísala je polepené z rôznych zdrojov , väčšinou z video dokumentov:
    http://www.youtube.com/watch?v=1txLkVgm9Tw http://www.youtube.com/watch?v=ZiZahXy74M4 http://irsa.blgz.cz/Velka-matka-Slovanov.html http://www.irsa.szm.com/principmo.htm
    -ak sa od niečoho odpichnúť tak asi iba od Rímskej Ríše. Podľa mňa ti to moc nepomôže, pretože, čo sa týka slovanov, tak sú to dohady alebo záznamy z pohľadu rimanov.

   • Budem sa v tom musieť ešte pohrabať Zaujímavý je napríklad najnovší genetický výskum:

    “Maďarskí genetici urobili v spolupráci s odborníkmi z Nemecka a Veľkej Británie podobnú štúdiu v maďarskej populácii. Výsledok, ku ktorému dospeli, očakával málokto: ani Maďari sa geneticky nijako neodlišujú od ostatných Stredoeurópanov, a teda ani od Slovákov. Zrejme, keď prišli predkovia dnešných Maďarov do Karpatskej kotliny, tvorili iba nepodstatnú časť vtedajšieho obyvateľstva. Implementovali mu však postupne svoj jazyk a iné zložky kultúry, inak povedané, obyvateľstvo maďarizovali. Lenže to isté sa stalo, keď slovanskí predkovia dnešných Slovákov obsadili svoje terajšie územie: postupne „slovanizovali“ tu žijúcich Markomanov a Kvádov, tí zasa „markomanizovali“… a tak ďalej. Inými slovami: postupne sa tu striedali kultúry, národy a národnosti, ale k žiadnym drastickým výmenám genofondu nedošlo. Väčšina z nás má predkov, ktorí žili v Európe už od staršej kamennej doby, teda niekoľko desiatok tisícročí. Geneticky sme – spolu s Maďarmi – Európania.”

    http://profit.etrend.sk/archiv-profitu/rok-/cislo-December/odkial-prichadzame.html

    vtipné je, že takéto výsledky by boli nebyť EÚ asi ťažko publikovateľné.. otázka tiež ostáva – či veci zasa len nie sú interpretované v prospech jednotnej Európy..

    ešte tento článok som našiel: http://www.extraplus.sk/132/osemtisicrocna-identita

    vraj ľudia, čo stavali pred 8000 rokmi na území dnešného Slovenska rondely boli z 80% naši predkovia..

    zaujímavo aj napríklad Žiarislav píše:

    “Prežiť znamená napojiť sa na kultúru predkov a rozvinúť ju. Napojiť sa na kultúru predkov ale neznamená len opakovať nejaké frázy o Veľkej Morave a kresťanstve a tak… Napojiť sa na kultúru predkov znamená ísť až do koreňov, ísť do hĺbky… Koľko ľudí napríklad vie, že naši predkovia na našom území stavali rondely – kruhové stavby omnoho staršie, ako egyptské pyramídy, alebo ako Stonhendž? Mnohotisíc rokov pred Veľkou Moravou? Naša pôvodná kultúra je postavená na týchto neochvejných základoch. Náš pravzor je svarga štyroch strán, kruh, to je to, čo vydržalo tisíc rokov napriek tomu, že to nielenže nebolo pestované, ale to dokonca bolo zakazované. ”

    http://www.ved.sk/RC.obetujme.zo.seba.htm

 6. Spätné upozornenie: Virtuálne svety – Krkavec | Cesta Človeka

 7. Spätné upozornenie: IT: nádej a prosté spojenia – Krkavec | Cesta Človeka

Stojím o tvoj názor:

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s