Zelená zalesnená Zem

v_obiliPoviem ti rozprávku.

Bola raz jedna zelená zalesnená Zem. Lesy pre­kypovali ži­votom, žilami planéty prúdila bystrá živá voda. Kolobehy látkovej premeny sa svižne aj pomaly a⁠ kľudne otáčali. V⁠ ze­leni sa tvorilo a⁠ rozkladalo, Slnko vychádzalo do dní a⁠ zachá­dzalo do nocí. Hra života bola farebná, svieža, prud­ká aj jemná. Bola silná aj⁠ Zem bola sil­ná.

Takúto Zem si všimli ľudia a⁠ prišli sem účastniť sa tejto divej hry. Usadili sme sa na Zemi. Niesli sme si svoje hlboké vedo­mie. Svoju kultúru – duchov­no, úctu. Ctili a⁠ uctievali sme prírodu, kolobe­hy, zelenú hru života. Divosť. Život aj smrť. Ve­deli sme a⁠ uvedomovali sme si… Hodnotu Zeme. Hodnotu Lesa. Hodnotu živej bystrej vody. Hod­notu samých seba a⁠ všetkého živého.

Neboli sme ale jediní, ktorých Zem lákala. Sú aj iné hviezdne národy, ktoré majú so Zemou nejaký zámer.

Nie všetky národy Vesmíru sú zdravé a⁠ preky­pujú. Nie­ktoré sa odklonili od Zdroja ži­vota. Stali sa z⁠ nich neživí. Ne­mŕtvi. Bránili sa ustavičnej zmene. Chceli sa odpútať od prírodných zákonov. Začali brzdiť hru života a⁠ stlmili tak vlastný zdroj životnej sily. Prestávali tvoriť a⁠ začali ničiť. Za­čali vysávať, vyťažovať iné bytosti. Kradnúť životnú silu.

Vlastne sú to úbohé bytosti. Oni nechcú byť zlí. Nechcú krad­núť. Nemajú však silu, aby sa z⁠ ich stavu vymanili. Bez spojenia so zdrojom sú na kradnutie odkázaní. Čo si na­kradnú, využijú led­va, aby živorili. Božie mlyny melú po­maly, ale isto. Všetko, čo konajú, sa im vracia. Ocitli sa v⁠ krútňave a⁠ nevedia si pomoci. Často už nemajú ani hmotné telá. Často sú už len v⁠ podobe duchov, myšlienok…

Tieto bytosti sa načiahli po Zemi ako zdroji život­nej sily. Načiahli sa po nás. Zaštiepili na Zemi semiačka ví­rusu. Myšlienkové­ho vírusu. Choroby.

Zdravá Zem je však silná. Zdraví ľudia sú však silní. A⁠ my sme boli zdraví. Naplnení, vedomí. Videli sme, ako sa nača­hujú a⁠ povedali sme: „nie!“ Oni sa museli stiahnuť, pretože taký je zá­kon Vesmíru. Našli sa aj takí, čo povedali: „dobre“ a⁠ pomohli temnej bytosti uzdraviť sa a⁠ tá nám ostala pomáhať ako dobrý duch.

Stávalo sa aj, že niektorí slabší jedinci nášho národa sa nakazili. Mali sme však vedomie. Ve­deli sme, čo sa deje. Pomohli sme im. Naša kultú­ra, naše báje, ob­rady, naše rozprávky obsaho­vali liek. Obsaho­vali návody, ako sa uzdraviť a⁠ ako neocho­rieť.

Časom však niektorí prekĺzli. Niektorí ľudia ochoreli. Býva­li buď spoločenstvom vyliečení alebo, ak pomoc neprijali, bý­vali vylúčení do prírody, kým sa neuzdravia alebo nezahy­nú. Bolo ich treba vykázať, pretože chorý okolo seba šíri zárodky choroby. Šíri ich svojimi myšlienkami, slovami a⁠ konaním. Môže nakaziť ďalších.

V⁠ priebehu tisícročí ich začínalo byť nakazených čoraz viac. Vrana k⁠ vrane sadá. Začali sa stretá­vať, zoskupovať. Cítili krivdu, slabosť. Nevedeli, čo sa s⁠ nimi stalo. Boli nemocní a⁠ túžili po moci. Nevedeli, že sú chorí, pretože so slabosťou prichá­dza nevedomie.

Ako boli takíto oslabení, chorí a⁠ nevedomí, začali ich posadá­vať tieto cudzie neživé bytosti. Posadli ich zlí duchovia a⁠ ponúkli pomoc. Vypýtali si ich dušu výmenou za moc. Keď títo naši oslabení predkovia súhlasili, stali sa dobrovoľným nosite­ľom nemŕtveho cudzopasníka. Stali sa „upírmi“.

Cudzopasníci sa dostali do ich myslí a⁠ začali skrz nich konať. Vlastne tak získali hmotné telá a⁠ začali ich využívať na budovanie infraštruktúry vysávania Zeme. Začali budo­vať hierarchiu, ktorá životnú silu sústreďuje na jedno miesto a⁠ vysáva preč. Začali budovať cirkvi a⁠ kráľovstvá. Začali vy­tvárať sieť kazateľov. Ovládli médiá: knihy, školy, rozhlas, te­levíziu… Všetko toto preto, aby mohli účinnejšie šíriť zárod­ky vírusu a⁠ nakazili čím viac ľudí. Pretože len nakazených mohli vysá­vať. Čo sú to tieto zárodky vírusu? Sú to klam­stvá. Klamstvá šíria nevedomosť. Bránia ti zladiť sa so skutočnosťou a⁠ tak ťa oslabujú.

Najčastejšie to nie sú priame klamstvá. Tie sú príliš do očí bijúce, aby sa šírili. Lož má krátke nohy. Cudzopasníci na to idú prefíkanejšie: šíria polopravdy, ktoré zavádzajú. Pôso­bia podpraho­vo. Budia falošný dojem. Pravda je obídená, zamlčaná. Si zahrnutý bezcennými informá­ciami pre­špikovanými polopravdami. Bránia ti tak uvedomiť si pod­statu, uvedomiť si jednoduchú pravdu. Strhávajú tvoju po­zornosť. Nenechajú ti čas stráviť informácie. Hltaj a⁠ slepo opakuj! Zaťa­hujú ťa do prílišných podrobností či do vŕtania sa a⁠ rozoberania. Stratíš sa v⁠ malichernostiach a⁠ ne­uvedomíš si celok a⁠ vzťahy.

Veľmi radi títo cudzopasníci pravdu úplne pre­vrátia. Tmu označia za svetlo. Klamstvo za pravdu. Vnesú zmätok. Rozpor. Zrazu klamstvo ani pravdu nevieme pomenovať. V⁠ jazyku sa nám miešajú. Múdre ženy liečiace ľudí sú zlé čarodej­nice. Cirkev, zotročujúca a⁠ klamajúca ľudí, je po­sol svetla a⁠ pravdy. Svätci sú zločinci a⁠ zločinci sú svätci.

Cudzie je naše a⁠ naše je cudzie. Naša vlastná pô­vodná kultú­ra je nám cudzia. Cudzia, cudzopas­níkmi vytvorená ničivá klamlivá kultúra je naša. V⁠ telke sa pozeráme na an­glické záhrady namies­to toho, aby sme vyšli von a⁠ pozreli na tú našu. Počúvame v⁠ rádiu americké popstar a⁠ zabúdame, že spievať vieme aj my – a⁠ na rozdiel od nich do­konca ladne a⁠ liečivo. Máme vlastné hlasy a⁠ vlast­nú ľudovú kultúru. Ešte nezmizla. Ešte žije. Vieme ju znovu nájsť.

Ľudstvo prepadlo chorobe. Nákaza postupovala zhora dole. Dnes sú už plošne nakazení skoro všetci. Niektorí to už pre­konali a⁠ vyzdraveli. Niektorí sme už odolní.

Kedy si mal naposledy chrípku? Bol si oslabený, keď si ju chytil. Nebol si zladený s⁠ prostredím. Možno sa zmenilo náh­le počasie a⁠ ty si si nevzal čiapku a⁠ šál. Spravil si chybu, ne­vedel si. Možno ťa niekto zmiatol, povedal ti, že bude pekne. Te­raz chodíš a⁠ je ti zle, bolí ťa hlava. Si nemocný. Slabý. Kaš­leš a⁠ šíriš vírus chrípky okolo seba. Stú­pa ti teplota. Ležíš pripútaný na lôžku mávaš zá­chvaty horúčky.

Týmito horúčkami boli dve svetové vojny. Týmito horúčka­mi sú súčasné krízy. Kríza hospodár­ska. Kríza životného prostredia. Kríza duchovna. Kríza zdravotníctva. Kríza školstva. Kríza správy vecí verejných. Kríza vedomia. Kríza spoločnos­ti. Kríza ľudstva.

Horúčky sú súčasťou uzdravovania. Naše telo sa mení, zdúva a⁠ vypudzuje vírus.

Horúčka možno ešte oveľa priťaží – ale už vid­no svetlo vyzdravenia. Aj z⁠ chrípky si sa doteraz vždy vyzdravel. A⁠ ni­ktorí sa už poučili. Uvedomili si, že zato chorľavejú, pre­tože žijú nesprávnym spôsobom života. Zmenili sa a⁠ teraz sú odolní. Veľa detí sa už rodí odolných.

Vedomie narastá. Znovurozpamätávame sa. Prav­da je v⁠ nás. Je prirodzená, bytostná. Treba nám len zotriasť nánosy lží. Znovu sa stávame mocní a⁠ plní ľudia schopní prepájania sa a⁠ prirodzeného spolužitia v⁠ spoločenstve. Nachádzame sa­mých seba. Znovunachádzame stratenú silu.

Nie sme v⁠ tom sami. Pomáha nám samotná Zem. Príroda. Stromy. Chápu nás a⁠ chcú nám pomôcť, aby sme vyzdraveli. Pomáhajú nám aj ľudia od iných hviezd. Požiadali sme ich o⁠ pomoc. Posiela­jú nám silu. Vedomosti.

Zvyšok je na nás.

*

*

*

Reklamy

2 thoughts on “Zelená zalesnená Zem

  1. Spätné upozornenie: Zapredali dušu čertovi | krkavec

Stojím o tvoj názor:

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s