Vojna informačná

slnovrat, zdroj: ved.skMožno 3. svetová vojna už bola – a ani o tom nevieme. Dejinné veci sú často pomenované a myšlienkovo uchopené až s odstupom – a často sa tak deje za účelom menenia dejín… Možno bola 3. svetová vojna hospodárskou vojnou o zdroje. Možno to bola studená vojna, ktorú sme prehrali a stratili továrne, družstvá a zem spod nôh – ani nevieme ako. Čítať ďalej

Reklamy

Slovo

Drevené hračkykomfort – pohodlie
kontakt – spojenie, styk
kontext – súvislosť, okolnosti

Nie vždy je možno zmeniť slovo za slovo – skôr opak je pravidlom… Cudzí výraz sa však často dá nahradiť výrazom našim – ak si to predstavíme v obraze, ak precítime význam… Rozvíjame si tak cit pre jazyk a cit celkovo – cit je to živé a prepájajúce v nás… Samozrejme sú aj slová, ktoré pomenúvajú cudzie či nové javy – tu sa anglické či iné slová môžu naopak hodiť… Čítať ďalej

Duch a žena

300213_4558733211284_299037240_nTo pozemské je zároveň materiálne. Slovo matka pochádza z latinského „mater“, ktoré je koreňom slova „matéria“, hmota. Nepriateľskosť voči ženám typická pre moderné duchovné nábožesntvo, usilujúce o oslobodenie sa od hmoty skrz ducha, má tak svoje dôvody i vo fakte, že ženstvo je svojou podstatou protipólom ducha. Je zemité a zmyslové a kladie tak spiritualizácií odpor. Na predobraze pohlavného aktu a plodenia je však zrejmé, že ku stvoreniu patrí oboje. Jedine v zemi je duch plodný, jedine so ženou stvorí muž nový život. Púhe „duchovno“ je rovnako tak ako púhe mužstvo samo o sebe úplne impotentné. Je dobré leda tak k sebauspokojeniu. (Preto je väčšina filozofických a teologických knih tak málo účinná – podnecujú čitateľa nanajvýš k vlastnému /pochopiteľne duchovnému!/ sebauspokojovaniu, ale neposkytujú mu „výživu“, nie sú v pravom slova zmysle „tvorivé“.) – Z knižky Muži, ženy a láska od Wilfrieda Nellesa. Čítať ďalej

Duch

strom_života_hadiciDuch môže byť dobrý alebo zlý. Dobrý duch je priateľský. Vzájomne si pomáhame žiť. Duch nemá hmotné telo – duch pozostáva z myšlienok, predstáv a obrazov, zo súvislostí a vzorov v našich mysliach – a zo živy, zo životnej sily, ktorú my týmto obrazom darujeme.

Duch je iná podoba života, odlišná od našej. My sme jeho nositelia – hostitelia. Potrebuje nás, aby sa mohol šíriť, rozmnožovať a vyvíjať v priebehu času. My potrebujeme ducha, aby sme prežili. Vzájomne sa dopĺňame – tak ako vtáčik orešnica potrebuje borovicu a borovica orešnicu – tak ako hríb masliak potrebuje borovicu a borovica masliak. To je priateľstvo – vzájomne obohacujúca závislosť. Čítať ďalej

Bábky

monster-high-colecaoTaké choro vyzerajúce vychudnuté neživé nemŕtve nalíčené bábiky… Sú ich plné hračkárstva, detské časopisy, letáky v schránkach – a hádam aj v telke behajú…

Sú to čary. Zákon vzájomného pôsobenia. Na čo sa pozeráš, na to sa podobáš.

Dievčatká sa s nimi hrajú. Dívajú sa na ne.

Ten vzor sa už dlhšie opakuje: neživé-nemŕtve. Ako bez duše a bez ducha chodiace podmieňovaním vycvičené telesné schránky… Ktoré tú trochu životnej sily, čo majú, dávajú duchom prostredníctvom obrázkov a znakov vo svete za obrazovkami mobilov, tabletov, televízorov… Čítať ďalej

Trojvršie

xIMG_1042-tvojvrsieCítiš sa byť Slovák, Slovenka? Cítiš sa byť Sloven?

Aké pocity sú vo tvojom vnútri?

Aké je to, to slovenské?

Ľudové piesne? Roľnícky život našich predkov? Prostosť? Pobožnosť? Čestnosť?

Je tam niečo nástojčivé v našich pocitoch. Veľmi nástojčivé. Až tak, že je to nepríjemné…

Radšej skĺzneme preč… Utečieme…

K pizze, k cudzím piesniam… K západnej móde tričiek a šiltoviek… Krátkovlasích hláv… K uctievaniu peňazí… Aj bohatstvo už poznáme hádam len v tomto zmysle… A pritom je tam v koreni slova Boh.

Kde sa berie ten nepríjemný pocit? Je to bolesť? Čítať ďalej