Obrady narodenia

1173798_326122397524249_1225886158_nAký začiatok taký koniec. Aspoň tak videli veci naši predkovia… Vystúpiť ráno správnou nohou z postele. Predsavziať si to dobré a prospešné v prvý deň nového roku… Aby sme sa tu takto zišli aj znova o rok – tak povedal môj starký pri slávnostnej večeri posledného dňa starého roka… Čítať ďalej

Reklamy

Spoločne v kruhu

kruhAké by to bolo, sadnúť si so svojimi blízkymi, so svojou rodi­nou a⁠ priateľmi, do kruhu a⁠ tri dni sa rozprávať? Aké by to bolo, rozprávať sa ctiac si jeden druhého? Držiac si druhých v⁠ úcte? Tak, že by:

  • hovoril naraz iba jeden z nás,
  • každý by mohol hocikedy požiadať o⁠ minútu ti­cha
  • ak by si potreboval na chvíľu odísť, ostatní by mlčky čakali, kým sa nevrátiš,
  • hovoril by si iba za seba a⁠ o⁠ sebe, nie za skupinu, nie všeobec­ne, nemudroval by si, nesúdil a neodsudzoval,
  • nesnažil by si sa v „dobrej viere“ druhých „liečiť“ „dobre mienený­mi“ rada­mi,
  • nevylieval by si si svoje city mimo kruh, neutekal by si sa vyplakať, hundrať či vyžalovať sa mimo kruh,
  • nerozprával by si o⁠ veciach skupiny mimo kruh,
  • nepožíval by si látky výrazne meniace vedomie a vnímanie (kávu, tabak, alkohol, mäso…),
  • prehovoril by si v okamihu citového pohnutia, podnietenia či vnútorného popudu – aj keby si rozumovo nevedel, čo ideš povedať – a reč by si začal svojím menom, akoby si to hovoril sebe samému,
  • bol by si duchom prítomný, pozornosťou zameraný na skupi­nu.

Čítať ďalej

Kolobeh

yin-yang-byjimthompsonNasledujúce state nie sú bežným článkom. Nedajú sa čítať ako bežný článok. Nedajú sa čítať letmo. Rýchlo… Je to báseň bez rýmu. Je to úvaha, na ktorej otázky si odpovedáš sám. Neodpovedáš tak, ako niekto chce počuť… Spovedáš sa sebe. Zhováraš sa so svojou dušou… Máš čas. Neponáhľaj sa. Prečítaj pár viet a neskôr sa k týmto statiam znova vráť… Nie len jedlo – aj myšlienky potrebujú dobre stráviť, postupne, pokojne – aby boli duchu prínosné. No že…

Kolobeh.

Beh. Okolo. Dookola. V kole? V kruhu?

Nie je to skôr vír? Vinutie? Čítať ďalej

Rozhovor o zabíjaní

Keď zabiješ človeka, je to vražda. Je to zlé. Nesprávne. A čo eutanázia? Čo, keď človek chce odísť, ale prístroje mu bránia? Ale lekári mu bránia? Vlastne ho znásilňujú. Čo je správnejšie, zabiť alebo znásilniť?

Sú ľudia, čo nejedia mäso, pretože sa nechcú podieľať na zabíjaní. Dokonca sú takí, čo si kúpia topánky z umelej kože vyrobenej z ropy, len aby nemuselo byť z kože stiahnuté nejaké zvieratko. Čo nesie viac smrti? Ťažobný, ropný a chemický priemysel? Alebo jedno zabité zviera? Navyše, zviera nemuselo byť pre kožu zabité – mohlo uhynúť z rôznych dôvodov. Čítať ďalej

Zimné sviatky a rovnováha

Obdobie Vianoc je prelomom. Je to prelom starého a nového, prerod v kruhu života, prerod v kolobehu. Staré umiera a mladé sa rodí. Práve zimný slnovrat je začiatkom, zrodením nového roka.

Čas predvianočný je časom očisty od zlých síl. Tieto zlé sily nie sú žiadne príšery, sú to duchovné bytosti – sú to napríklad myšlienky. Sú to myšlienky tvojho starého sveta, ktoré si rozpoznal ako škodlivé a chceš sa ich zbaviť pred vstupom do nového sveta. Tak sa od nich čistíš, plašíš ich radosťou, veselím, obradne ich vymetáš, vyháňaš. Plašíš myšlienky o núdzi a ťažkostiach. Plašíš obavy tým, že tancuješ, spievaš a hoduješ. Vianoce neboli vážnym sviatkom a pôstom. Boli veselím a hodovaním. Čítať ďalej