Improvizačné divadlo

image002_1Článok sa v prepracovanej podobe nachodí v knižke Súvislosti.

Reklamy

Návrat z boja

VIETNAM U.S. WAR IS HELLDivé tvory nadobúdajú dva stavy. Stav bežný a stav ohrozenia.

Stav bežný je stav pohody, keď si krkavce lietajú ako cítia, zháňajú si potravu a spoločensky žijú.

Stav ohrozenia je stav výnimočný. Napríklad sa kuna vybrala vykradnúť ich hniezdo. Alebo sa na oblohe nad krkavcom zjavil jastrab – ktorý síce krkavcov bežne neloví, ale čo ak… V stave ohrozenia sme pod časovým tlakom. Je dôležité sa rozhodnúť rýchlo – útok alebo útek – bojím sa a bojujem. Riadenie preberá rozum a jeho čiernobiela dvojková logická sústava – áno alebo nie – dobre alebo zle. Rozhodujem sa krátkozrako – dlhodobo výhodnými a trvalo udržateľnými riešeniami sa nezaoberám…

Jastrab síce krkavcov bežne neloví – ale čo ak zbadá, že som chorý? Predstieram. Toto divé tvory bežne robia – nedajú na sebe poznať, že sú oslabení – pretože možný dravec by to hneď zbadal a šiel by po nich. To je jeho úloha: odstraňovať choré bytosti z kruhu života – a takto nás robiť silnejšími… My sa ale ľahkou korisťou stať nepotrebujeme – takže predstierame, až kým nepadneme od vyčerpania. Čítať ďalej

Lacné dierkované okuliare

41GWekKne9LZaujali ma dierkované okuliare. Vraj dokážu za pár týždňov zlepšiť zrak. Žeby som ich vyskúšal?

V slovenských internetových obchodoch stoja tak 20 Euro. Niekto sa dobre nabaľuje na kúsku plastu, pomyslel som si… Pozerám na Amazone. Nachádzam dierkové okuliare za 1,50 € vrátane poštovného na Slovensko. Okuliare majú zväčša kladné hodnotenia, cez 100 ľudí sa vyjadrilo, asi budú celkom kupované… Hm. No nekúp to. Čítať ďalej

Spoločne v kruhu

kruhAké by to bolo, sadnúť si so svojimi blízkymi, so svojou rodi­nou a⁠ priateľmi, do kruhu a⁠ tri dni sa rozprávať? Aké by to bolo, rozprávať sa ctiac si jeden druhého? Držiac si druhých v⁠ úcte? Tak, že by:

  • hovoril naraz iba jeden z nás,
  • každý by mohol hocikedy požiadať o⁠ minútu ti­cha
  • ak by si potreboval na chvíľu odísť, ostatní by mlčky čakali, kým sa nevrátiš,
  • hovoril by si iba za seba a⁠ o⁠ sebe, nie za skupinu, nie všeobec­ne, nemudroval by si, nesúdil a neodsudzoval,
  • nesnažil by si sa v „dobrej viere“ druhých „liečiť“ „dobre mienený­mi“ rada­mi,
  • nevylieval by si si svoje city mimo kruh, neutekal by si sa vyplakať, hundrať či vyžalovať sa mimo kruh,
  • nerozprával by si o⁠ veciach skupiny mimo kruh,
  • nepožíval by si látky výrazne meniace vedomie a vnímanie (kávu, tabak, alkohol, mäso…),
  • prehovoril by si v okamihu citového pohnutia, podnietenia či vnútorného popudu – aj keby si rozumovo nevedel, čo ideš povedať – a reč by si začal svojím menom, akoby si to hovoril sebe samému,
  • bol by si duchom prítomný, pozornosťou zameraný na skupi­nu.

Čítať ďalej

Rozhovor o zabíjaní

Keď zabiješ človeka, je to vražda. Je to zlé. Nesprávne. A čo eutanázia? Čo, keď človek chce odísť, ale prístroje mu bránia? Ale lekári mu bránia? Vlastne ho znásilňujú. Čo je správnejšie, zabiť alebo znásilniť?

Sú ľudia, čo nejedia mäso, pretože sa nechcú podieľať na zabíjaní. Dokonca sú takí, čo si kúpia topánky z umelej kože vyrobenej z ropy, len aby nemuselo byť z kože stiahnuté nejaké zvieratko. Čo nesie viac smrti? Ťažobný, ropný a chemický priemysel? Alebo jedno zabité zviera? Navyše, zviera nemuselo byť pre kožu zabité – mohlo uhynúť z rôznych dôvodov. Čítať ďalej