Zelená zalesnená Zem

v_obiliPoviem ti rozprávku.

Bola raz jedna zelená zalesnená Zem. Lesy pre­kypovali ži­votom, žilami planéty prúdila bystrá živá voda. Kolobehy látkovej premeny sa svižne aj pomaly a⁠ kľudne otáčali. V⁠ ze­leni sa tvorilo a⁠ rozkladalo, Slnko vychádzalo do dní a⁠ zachá­dzalo do nocí. Hra života bola farebná, svieža, prud­ká aj jemná. Bola silná aj⁠ Zem bola sil­ná.

Takúto Zem si všimli ľudia a⁠ prišli sem účastniť sa tejto divej hry. Usadili sme sa na Zemi. Niesli sme si svoje hlboké vedo­mie. Svoju kultúru – duchov­no, úctu. Ctili a⁠ uctievali sme prírodu, kolobe­hy, zelenú hru života. Divosť. Život aj smrť. Ve­deli sme a⁠ uvedomovali sme si… Hodnotu Zeme. Hodnotu Lesa. Hodnotu živej bystrej vody. Hod­notu samých seba a⁠ všetkého živého. Čítať ďalej

Reklamy

Rozhovor o zabíjaní

Keď zabiješ človeka, je to vražda. Je to zlé. Nesprávne. A čo eutanázia? Čo, keď človek chce odísť, ale prístroje mu bránia? Ale lekári mu bránia? Vlastne ho znásilňujú. Čo je správnejšie, zabiť alebo znásilniť?

Sú ľudia, čo nejedia mäso, pretože sa nechcú podieľať na zabíjaní. Dokonca sú takí, čo si kúpia topánky z umelej kože vyrobenej z ropy, len aby nemuselo byť z kože stiahnuté nejaké zvieratko. Čo nesie viac smrti? Ťažobný, ropný a chemický priemysel? Alebo jedno zabité zviera? Navyše, zviera nemuselo byť pre kožu zabité – mohlo uhynúť z rôznych dôvodov. Čítať ďalej