Podielací (participatívny) rozpočet

67_nahladSedíme pri dvoch stoloch. Za jedným sú ľudia z mest­ského úradu – nejaké úradníčky, jeden poslanec, hos­podársky námestník. Za druhým stolom sú ostatní ob­čania – takzvaná uvedomelá verejnosť. Sú pestrou zbierkou ľudí, ktorých spája jedno: Chcú sa dobrovoľ­ne podieľať na tom, aby veci boli dobre. Čítať ďalej

Reklamy

Zelená zalesnená Zem

v_obiliPoviem ti rozprávku.

Bola raz jedna zelená zalesnená Zem. Lesy pre­kypovali ži­votom, žilami planéty prúdila bystrá živá voda. Kolobehy látkovej premeny sa svižne aj pomaly a⁠ kľudne otáčali. V⁠ ze­leni sa tvorilo a⁠ rozkladalo, Slnko vychádzalo do dní a⁠ zachá­dzalo do nocí. Hra života bola farebná, svieža, prud­ká aj jemná. Bola silná aj⁠ Zem bola sil­ná.

Takúto Zem si všimli ľudia a⁠ prišli sem účastniť sa tejto divej hry. Usadili sme sa na Zemi. Niesli sme si svoje hlboké vedo­mie. Svoju kultúru – duchov­no, úctu. Ctili a⁠ uctievali sme prírodu, kolobe­hy, zelenú hru života. Divosť. Život aj smrť. Ve­deli sme a⁠ uvedomovali sme si… Hodnotu Zeme. Hodnotu Lesa. Hodnotu živej bystrej vody. Hod­notu samých seba a⁠ všetkého živého. Čítať ďalej

Tvorenie je v spojení

wildlife-photography-ken-terry-sparrowhawkVeľa ľudí má dnes pocit, že zvieratá majú človeku slúžiť.

Dokonca by sa dalo povedať, že západný človek delí zvieratá na tri skupiny:

Spoločníci – domáci miláčikovia: psíky, koníky, mačičky… Týchto staviame zarovno s ľuďmi. Ctíme ich a priznávame im práva a aj vedomie. Nepáči sa nám, keď ich niekto týra.

Služobníci – hospodárske a poľovné zvieratá: prasatá, sliepky, srny, bažanty… Tieto jednostranne zotročujeme. Tu sa ocitá aj veľa ľudí, ako u nás tak hlavne v krajinách tretieho sveta. Čítať ďalej