Kokot

Staroslovanský komiks„Zaujímali by ma súvislosti okolo slov kokot a piča. Áno, používajú sa aj ako nadávky – ale nie len. Prečo nemáte tieto heslá v databáze?“ – takto som sa spýtal v Jazykovej poradni JÚĽŠ. Pokračoval som: „Slová kokot a piča pomenúvajú pohlavné orgány a tieto sú nádherné a dôležité súčasti našich tiel. Prečo sú úradmi uprednostňované cudzie suché výrazy ako penis či vagína? Neprichádzame tak o niečo? Nemali by sme naše slovenské slová očistiť?“  Vyčerpávajúco odpovedali, len otázku a odpoveď radšej nezverejnili… Čítať ďalej

Reklamy

Divné sviatky jari

314286_velka-noc-kupacka-dievca-dedina-voda-sibacka-kupac(1)Akosi sa nám tie veľkonočné zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Možno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané a švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je tu pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku? Čítať ďalej

Láska, plodnosť a strom života

strom života, kokot, os sveta a kresťanský kríž zároveňNáš svet býval zeleným svetom. A mimo sivých miest, priemyselných púští a pustej monokultúrnej poľnohospodárskej pôdy ešte na veľa miestach je. Zelená je farba života, zelenej farby je vrstva medzi Zemou a Nebom. Vrstva spojenia Neba a Zeme, ktorou je sieť rastlín, húb a živočíchov. Zo zeme rastliny ťahajú živiny, ktoré sú silou nebeského Slnka premieňané na zelený život. Zem a Slnko sa milujú a ich dieťaťom je Život. V tejto zelenej vrstve dochádza k plodeniu a k novému životu.

Dakedy boli milovanie a láska posvätnými a kokot ako nástroj spojenia bol niečím nádherným. Tým, čím je kokot pri spojení muža a ženy, je strom pri spojení Zeme a Neba. Sily ale pôsobia obojsmerne: Semeno nie je to jediné, čo muž dáva pri spojení žene. Dáva jej aj svoju silu, ktorá tečie prúdom. Rovnako žena zapĺňa muža svojou ženskou silou. Tieto sily sa miešajú dovedna a nás napĺňa radosť, láska, pohoda, chuť do života a pocit krásy. Čítať ďalej

Kokot a piča

422707125_cc1cd12402Skúste odsunúť bremeno toho, čo si spoločnosť myslí a pozrime sa na pohlavné ústrojenstvo čistými očami. Sú to nádherné veci. Súvisia s láskou, pôžitkom, zmyselnosťou, počínajú nový život. Na telesnej úrovni spájajú muža a ženu, milovanie upevňuje lásku, dokáže liečiť. Toto sme dakedy vedeli, a tieto časti tela a úkony s nimi súvisiace sme oslavovali. Na niektorých miestach na Zemi sa to deje dodnes.

Milovanie bolo predmetom uctievania v⁠ na­šom prirodzenom duchovne. Je to dotyk prapô­vodnej sily – samotnej podstavy života. Milovanie je tiež jednou z⁠ ciest vedúcich k⁠ uvedomeniu si pravdy spojitej skutočnosti k⁠ prekonaniu zábran zložitých predstáv našich myslí. Myseľ pracuje z veľmi zjednodušeným modelom skutočnosti a často tak úplne minie dôležité veci. Máme však prístup aj k oveľa silnejším prostriedkom chápania, takým, ktorými môžeme pochopiť skutočnosť – máme dušu, ktorá je súčasťou spoločnej duše rodiny ľudí, ktorá je súčasťou duše Zeme, ktorá je súčasťou duše Všehomieru. Čítať ďalej