Divné sily

29536_395859067699_310375597699_3993211_6611237_nČlánok sa v prepracovanej podobe nachodí v knižke Súvislosti.

Reklamy

Duch a žena

300213_4558733211284_299037240_nTo pozemské je zároveň materiálne. Slovo matka pochádza z latinského „mater“, ktoré je koreňom slova „matéria“, hmota. Nepriateľskosť voči ženám typická pre moderné duchovné nábožesntvo, usilujúce o oslobodenie sa od hmoty skrz ducha, má tak svoje dôvody i vo fakte, že ženstvo je svojou podstatou protipólom ducha. Je zemité a zmyslové a kladie tak spiritualizácií odpor. Na predobraze pohlavného aktu a plodenia je však zrejmé, že ku stvoreniu patrí oboje. Jedine v zemi je duch plodný, jedine so ženou stvorí muž nový život. Púhe „duchovno“ je rovnako tak ako púhe mužstvo samo o sebe úplne impotentné. Je dobré leda tak k sebauspokojeniu. (Preto je väčšina filozofických a teologických knih tak málo účinná – podnecujú čitateľa nanajvýš k vlastnému /pochopiteľne duchovnému!/ sebauspokojovaniu, ale neposkytujú mu „výživu“, nie sú v pravom slova zmysle „tvorivé“.) – Z knižky Muži, ženy a láska od Wilfrieda Nellesa. Čítať ďalej

Normálny muž a žena

524181_2347158574312_473948467_nPredstav si palicu. Jeden jej koniec je modrý. Smerom k druhému koncu palica plynulo prechádza do červena. Ak máš dobrú predstavivosť, kľudne viď ten prechod ako dúhový. V strede palice je jej ťažisko. Tam ju chyť. Tvoja ruka teraz delí palicu na dve rovnaké časti. Smerom ku krajom sa každá farba posilňuje a na kraji je vo svojej krajnosti.

Táto palica znázorňuje mužskosť a ženskosť v každom z nás.

Na modrom konci je mužská krajnosť. Tu je hrubá sila. Nátlak. Bezcitné myslenie. Chcenie. Obmedzovanie a vymedzovanie. Prijímanie v podobe nútenia a násilného vyžadovania. Čítať ďalej